electricity

Oferta

Wykonujemy:

8869 Okresowe przeglądy oświetlenia
8869 Okresowe przeglądy instalacji elektrycznych
8869 Okresowe przeglądy instalacji odgromowych
8869 Pomiar instalacji elektrycznej do oddania budynku dla PINB

Pomiary oświetlenia:

8869 Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy
8869 Pomiary oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego
8869 Pomiary oświetlenia ulicznego

Pomiary elektryczne:

8869 Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
8869 Pomiary rezystancji izolacji obwodów
8869 Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
8869 Pomiary natężenia oświetlenia
8869 Pomiary stanu instalacji odgromowych
8869 Próby funkcjonalne instalacji
8869 Pomiary instalacji elektrycznej do odbioru budynku PINB

Usługi elektryczne:

8869 Instalacje elektryczne – siła i światło
8869 Instalacje odgromowe i uziemiające
8869 Instalacje antenowe RTV i SAT
8869 Instalacje domofonowe
8869 Instalacje i technika oświetleniowa
8869 Sieci informatyczne i telekomunikacyjne
8869 Automatyka systemów technicznych budynków
8869 Rozdzielnie, szafy i tablice rozdzielcze